Aviís legal

NOTA LEGAL.

Muntatges Comercials de Cuina i Fusta, SL, en super condicions de titular i responsable de la present web, en compliment amb el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posaran a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general.

Muntatges Comercials de Cuina i Fusta, SL, és una societat limitada que té com a raó social Carrer Rutlla Alta, Nau 12 de Palamós (Girona), ESPANYA i està inscrita al Registre Mercantil de Girona, amb número d’identificacion fiscal B17383514 i inscrita el Registre Mercantil de Girona, Tom 613, Foli 93, Full GI-11.773, Inscripció 1ª.

Muntatges Comercials de Cuina i Fusta, SL, respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la pàgina web, mitjançant el compliment de la normativa Vigent sobre protecció de dades, i entre altres, el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades rebudes seran tractats amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada i seran incorporades a un fitxer del que és responsable Muntatges Comercials de Cuina i Fusta, SL,

Els usuaris podran exercitar, respecte a les dades obtingudes, els Drets d’accés, rectificacions, cancel·lació de dades i oposició.

Per exercitar aquest dret o per a realitzar qualsevol consulta o reclamació relativa a la informació o els productes i serveis, els usuaris puc dirigir-se a:

Muntatges Comercials de Cuina i Fusta, SL
Carrer Rutlla Alta, Nau 12 de Palamós (Girona), ESPANYA
Telèfon: 972.315.050
Correu Electrònic: info@cuinaifusta.com

REGLAMENT DE DADES PERSONALS, INFORMACIÓ I ACCEPTACIÓ.

Volem explicar-li en què consisteix el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades i les conseqüències que pot tenir per a vostè:

Què és el nou Reglament de Protecció de dades?

Es tracta d’una nova normativa europea. Aquest Reglament adapta la gestió de les dades personals als nous entorns digitals, com Internet i aplicacions per a mòbil. D’aquesta manera, vostè té millor control sobre les seves dades.
La Unió Europea va aprovar el Reglament en 2016. Els Estats membres estan obligats a la seva aplicació a partir del 25 de maig de 2018.

Quins canvis suposa per a vostè?

La normativa europea afegeix nous drets a aquells ja previstos per l’actual normativa espanyola. Per això hem d’actualitzar la informació a la seva disposició sobre les mesures de protecció de dades que actualment té Montatges Comercials de Cuina i Fusta, SL.

Haurà de consentir tots els tractaments cap a les seves dades?

Consentir tots els tractaments ens permetrà oferir-li un servei el més adaptat a les seves necessitats possible, però ha de saber que pot no consentir-ho. Tot i això, si opta per aquest últim extrem, nosaltres haurem de tractar igualment alguns dels seus dades per complir amb obligacions fiscals o altres temes relacionats.

Què passa si no vol utilitzar certs tractaments de les seves dades?

Només rebrà comunicacions genèriques, no personalitzades. A més, algunes gestions poden resultar més lentes.

Pot modificar les seves consentiments quan vulgui?

Sí. La informació dels tractaments que ha consentit serà sempre accessible a partir del 25 de maig. Podrà modificar-la sempre que vulgueu a partir d’aquesta data, mitjançant una comunicació amb nosaltres a la bústia info@cuinaifusta.com

Aquest canvi normatiu afecta totes les empreses?

Totes les empreses que emmagatzemen dades personals hauran de complir el Reglament.

Quines mesures ha pres Cuina i Fusta per garantir la seguretat de les seves dades?

Hem pres les següents mesures per a garantir el respecte a la protecció de dades des del seu origen:
– Hem determinat uns principis de seguretat adequats.
– Hem revisat els requisits de documentació necessaris per complir amb el Reglament.
– Hem avaluat l’impacte que poden causar els nostres processos sobre la protecció de les seves dades personals.

A continuació trobareu més detalls sobre com utilitzar les seves dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Montatges Comercials de Cuina i Fusta, SL

Per què i per a què tractem les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals amb les finalitats següents:

1. FINALITATS DE NATURA CONTRACTUAL:
– Contractar, mantenir i seguir el compliment dels contractes dels productes i serveis que tingui amb nosaltres.

2. FINALITATS BASADES EN L’INTERÈS LEGÍTIM EMPRESARIAL:
– Desenvolupar accions comercials en general i, en particular, oferir i / o recomanar productes i serveis que puguin resultar-li del seu interès.
– Podrà sol·licitar l’oposició a qualsevol dels tractaments anteriors basats en el seu interès legítim. Per a això, ha de dirigir-se a Montatges Comercials de Cuina i Fusta, SL, i explicar el seu motiu d’oposició.

3. FINALITATS QUE REQUEREIXEN EL SEU CONSENTIMENT:
– Desenvolupar accions comercials en general i, en particular, elaborar un perfil comercial a partir de les seves preferències personals que ens permeti oferir productes i serveis, propis o d’altres entitats, per qualsevol mitjà, inclòs els electrònics.
– Comunicar dades personals a tercers.
– En el cas que vostè no autoritzi el tractament de les seves dades per a les anteriors finalitats, això no afectarà al manteniment o compliment de la relació contractual que manté amb nosaltres.

Com obtenim les seves dades?

Obtenim les seves dades mitjançant aquestes fonts:

1. La informació que vostè ens facilita en el moment que ens sol·licita informació, contracta i manté productes i / o serveis amb nosaltres, tant de forma directa com indirecta.

2. Fonts d’informació oberta, com diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les Administracions Públiques, guies telefòniques, llistes personals pertanyents a col·legis professionals, llistes oficials per a la prevenció del frau, xarxes socials i internet, i terceres empreses a les que vostè hagi prestat el seu consentiment per a la cessió de les seves dades.

En particular, los datos que trataremos incluyen las siguientes categorías: datos de carácter identificativo e información comercial.
3. Empresas que faciliten información sobre solvencia, morosidad y, en general, indicación de riesgo financiero o de crédito.

En particular, les dades que tractarem inclouen les següents categories: Dades de caràcter identificatiu, dades econòmiques, financeres i de solvència, i dades de transaccions de béns i serveis.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals seran bloquejats en el moment que hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, quedant a la disposició exclusiva de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents, en particular les autoritats de protecció de dades , per atendre les possibles responsabilitats nascudes del seu tractament, al llarg del termini de prescripció d’aquestes.
Un cop complert aquest termini, procedirem a la supressió de les seves dades.

Qui rebrà les seves dades?

Només comunicarem les seves dades personals a:
1. Organismes Públics competents, Agència Tributària, jutges i tribunals, quan tinguem l’obligació de facilitar-los.
2. A més, comptem amb la col·laboració d’alguns proveïdors tercers de serveis que tenen accés a les seves dades personals i el tractament d’aquests es fa per nom i compta nostre, com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

En concret, ia títol enunciatiu i no limitador, els referits proveïdors exerceixen els seus serveis en els següents sectors: Serveis de logística, assessorament jurídic, homologació de proveïdors, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses relacionades amb el manteniment, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics.

Quins són els seus drets en el moment que ens facilita les seves dades?

Puede ejercer sus derechos de:
Pot exercir els seus drets d’:
– Oposició, accés, rectificació, supressió, limitació, transmissió.
– No ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.
– Revocació del consentiment prestat.

7. Protecció de Dades i Política de privacitat.

7.1. D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Cuina i Fusta informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. Cuina i Fusta és responsable del fitxer.

7.2. Les dades personals que l’usuari ha de facilitar són indispensables per a l’enviament de les comandes i redacció de factures. L’absència d’aquestes dades comportarà l’anul·lació automàtica de les comandes. En inscriure a la pàgina, l’usuari es compromet a proporcionar dades personals vàlids, dades que permeten la prestació del servei per part de Cuina i Fusta i la correcta identificació de l’usuari registrat, així com l’enviament d’informació i publicitat dels diferents productes i ofertes que Cuina i Fusta pugui tenir a la seva pàgina web.

7.3. L’usuari i titular de les dades queda informat, i dona el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l’emplenament dels diversos formularis seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de Cuina i Fusta, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com mantenir informat l’usuari sobre els productes oferts.

7.4. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de https://www.cuinaifusta.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Cuina i Fusta, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Cuina i Fusta oa tercers.

7.5. L’acceptació aquest avís legal suposa la prestació per part de l’usuari del seu consentiment exprés perquè Cuina i Fusta pugui remetre-li comunicacions publicitàries, promocionals o comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del Correu Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Cuina i Fusta a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic cuinaifusta@terra.es, manifestant la seva voluntat.

7.6. Cuina i Fusta es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

7.7. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant cuinaifusta@terra.es oa Zona Comercial La Rutlla s / n nau 12 17230 Palamós (Girona)

8. Política de l’ús de Cookies

8.1. Els «Cookies» són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Els galetes no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden llegir-se pel servidor que allotja el lloc web.

8.2. Aquest lloc requereix l’ús de «Cookies» per al seu correcte funcionament.

9. Informació transmesa pels Usuaris.

9.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa («xats») i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn a través d’aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tenen la consideració de material confidencial.

9.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a Cuina i Fusta per utilitzar aquesta informació, incloent sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent-hi, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació.

9.3. Cuina i Fusta no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.

9.3. Cuina i Fusta no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.
9.4. Totes les opinions redactades pels usuaris són controlades per l’equip de màrqueting. Si les opinions rebudes infringeixen la llei, l’ètica o la moral (publicitat abusiva, difamació, insults, comentaris fora de context …), Cuina i Fusta es reserva el dret de rebutjar o modificar aquestes opinions.

10. Exclusió de garanties i responsabilitats.

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc es subministra «tal qual», sense que Cuina i Fusta atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. Cuina i Fusta no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d’idoneïtat per a una finalitat determinada.

10.2. Cuina i Fusta tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que ho allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós.

10.3. Cuina i Fusta no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que Cuina i Fusta realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, Cuina i Fusta no garanteix les mateixes, ja que es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de l’esmentada indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat.

11. Limitació de responsabilitat.

11.1. Cuina i Fusta no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i / o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web.

11.2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals (« Links ») i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per Cuina i Fusta, en aquests casos Cuina i Fusta no es farà responsable dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

11.3. L’usuari accepta expressament deixar exempta a Cuina i Fusta de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions del usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

11.4. L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

11.5. Cuina i Fusta ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

12. Dret d’exclusió i nul·litat parcial.

12.1. Cuina i Fusta reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués fent un ús incorrecte del mateix.

12.2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

13. Llei aplicable i jurisdicció.

13.1. Aquest lloc es troba situat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. en aquells casos en què l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, Cuina i Fusta i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals d’Espanya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

13.2. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals aplicables.

14. Durada i revisió.

14.1. Malgrat que la relació jurídica entre Cuina i Fusta i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

14.2. Sense perjudici de l’anterior, l’empresa Cuina i Fusta està facultada per a suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix .

14.3. Cuina i Fusta es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa ús habitual d’aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

POLÍTICA DE COOKIES

cuinaifusta.com informa sobre l’ús de les cookies a les seves pàgines web.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se d’cookies de sessió o galetes persistents.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d’anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental.

Cookies utilitzades a la web

A continuació s’identifiquen les cookies que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

La pàgina web de cuinaifusta.com utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador podrà observar 4 cookies d’aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi. Podeu trobar més informació al respecte i inhabilitar l’ús d’aquestes cookies www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

Mitjançant l’analítica web no s’obté informació sobre les seves dades personals garantint la tutela de la privacitat de les persones que naveguen per la web. La informació que s’obté és la relativa al nombre d’usuaris que accedeixen al web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquest portal.

Finalment, es descarrega una cookie de tipus tècnic anomenada cookies_policy, pròpia, de tipus tècnic i persistent (caduca en 30 dies). Gestiona consentiment davant l’ús de les cookies a la pàgina web, amb l’objecte d’evitar l’excessiva molèstia que pugui suposar mostrar repetidament informació sobre la política de cookies a la part superior del web a aquelles persones que hagin acceptat la mateixa .

Acceptació de la Política de cookies

mostra informació sobre la seva Política de Cookies a la part superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió.

Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

  • Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
  • Modificar la configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les Cookies conèixer la Política de Cookies de cuinaifusta.com i modificar la configuració de la seva navegació. Però això no evitarà que es mostri l’avís cap a Cookies en accedir a noves pàgines del portal.

Com modificar la configuració de les Cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les Cookies de cuinaifusta.com o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa diferent, la funció de ‘Ajuda “li mostrarà com fer-ho.